Proshow Producer 7.0 Full Download

Download Proshow Producer 7.0 Full

Download

1. File cài đặt
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

File Cra’ck
Link Tải 1          Link Tải 2

Hướng Dẫn Kích hoạt:
1. Sau khi cài đặt xong Copy toàn bộ file trong thư mục Activate (trong mục Kich hoat prs7) sau đó Paste vào thư mục cài đặt của Proshow nếu có thông báo hiện nên chọn Replace để thay thế file trong đó
2. Chạy file Registration để tiến hành đăng ký với tên I Love You

Đường dẫn vào thư mục cài đặt của Proshow:
+, Với Windows 64Bit: C:\Program Files(86)\Photodex\ProShow Producer
+, Với Windows 32Bit: C:\Program Files\Photodex\ProShow Producer

Xem Video Hướng dẫn Cài đặt và Kích hoạt
TẠI ĐÂY

Password Unlock: 123

How to Download Files