Home » Vn-win » Resource Hacker – Sửa file exe, file cấu trúc trên windows

Resource Hacker – Sửa file exe, file cấu trúc trên windows

Resource Hacker – Sửa file exe, file cấu trúc trên windows

Resource Hacker cho phép người dùng thay đổi cách sử dụng Windows theo phong cách riêng của mình với khả năng giải mã và chỉnh sửa các File cấu trúc dạng Portable Executable ở nhiều định dạng khác nhau. Phần mềm này còn hỗ trợ tạo một bản sao tự động của File gốc để có thể khôi phục lại khi cần.

Các tính năng chính của Resource Hacker
– Thay đổi các thành phần của File cấu trúc hệ thống
– Xem các thành phần của tập tin
– Giải mã và thêm bớt nội dung của cấu trúc File
– Tạo bản sao của File gốc
– Tạo phong cách làm việc mới cho Windows

Download

Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Password Unlock: 123

How to Download Files

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*