Revo Uninstaller Pro 3.2.1 + Portable | Trình gỡ bỏ ứng dụng hàng đầu

Download Revo Uninstaller Pro 3.2.1 Full Crack + Portable

Download Revo Uninstaller Pro 3.2.1 Full Crack + Portable. Revo Uninstaller Pro sẽ giúp bạn gỡ bỏ cài đặt phần mềm và loại bỏ các chương trình không mong muốn cài đặt trên máy tính của bạn một cách dễ dàng! Thậm chí nếu bạn có vấn đề gỡ bỏ cài đặt và không thể gỡ bỏ chúng từ “Windows Programs and Features” (Add or Remove Programs) bảng điều khiển applet sẽ giúp bạn gỡ bỏ cài đặt phần mềm và loại bỏ các chương trình không mong muốn cài đặt trên máy tính của bạn tận gốc.

Download Revo Uninstaller Pro 3.2.1

Các tính năng của phần mềm

 • Hủy bỏ các chương trình một cách dễ dàng.
 • Gỡ chương trình cứng đầu.
 • Xóa dữ liệu còn sót lại sau khi gỡ bỏ cài đặt thường xuyên.
 • Tránh các lỗi cài đặt.
 • Mở rộng thêm chức năng quét cho thức ăn thừa.
 • thuật toán quét tiên tiến hơn.
 • Giám sát thời gian thực của hệ thống thay đổi.
 • trong khi cài đặt của chương trình.
 • Forced Uninstall – loại bỏ tàn dư của chương trình đã được gỡ bỏ cài đặt.
 • Nhanh / Nhiều & hàng loạt Uninstall – gỡ bỏ cài đặt nhanh chóng của một hoặc một vài chương trình trong một hàng.
 • Cách sử dụng của các cơ sở dữ liệu bản ghi – tích hợp với một cơ sở dữ liệu của các bản ghi cài đặt cho gỡ bỏ cài đặt tốt hơn.
 • Sao lưu hệ thống đa cấp – bao gồm sao lưu Registry toàn bộ HĐH.
 • In và xuất khẩu của các chương trình được cài đặt – trong TXT, HTML và MS Excel.
 • Giao diện người dùng tùy biến và linh hoạt.
 • Hỗ trợ Visual chủ đề.
 • Hỗ trợ dòng lệnh chương trình gỡ bỏ cài đặt.
 • Hoàn toàn tương thích 32 & 64bit – Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10.
 • Có hỗ trợ tiếng Việt.

Download Revo Uninstaller Pro 3.2.1

Link Bản Cài Đặt
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2

Link Bản Portable 3.2.1
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2

Link Bản Portable 3.2.0
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2

Password Unlock: 123

How to Download Files