Total Uninstall Professional 6.23.0 Full Download + Portable | Phần mềm gỡ bỏ ứng dụng

Download Total Uninstall Professional 6.23.0 Full Crak + Portable

Download Total Uninstall Professional 6.23.0 Full Crak + Portable. Total Uninstall Professional là một công cụ giám sát và gỡ bỏ ứng dụng mạnh mẽ có thể nói ko có trình nào qua mặt nổi. Nó là ứng dụng hoàn hảo có thể thay thế hoàn toàn Windows Add Remove Programs trong việc gỡ bỏ ứng dụng sạch sẽ và không còn dấu vết.

Total Uninstalllàm việc theo 2 chế độ: “Chụp” lại toàn bộ tình trạng máy tính trước khi có ứng dụng được cài đặt. Rồi “chụp” lại lần nữa toàn bọ hệ thống sau khi cài đặt – Tiếp theo so sánh 2 tình trạng hệ thống – liệt kê đầy đủ, chi tiết những khóa registry được thêm/thay đổi/xóa theo sơ đồ cây. Làm như vậy rất đơn giản cho quá trình gỡ bỏ ứng dụng – Nó sẽ gỡ bỏ hoàn toàn, sạch sẽ như bản chụp hệ thống đầu tiên.

Tính năng chính

 • Phân tích chính xác cài đặt hiện có và tạo ra một đăng nhập với những thay đổi cài đặt.
 • Màn hình thay đổi từ registry và hệ thống tập tin cho việc cài đặt mới.
 • Gỡ chương trình hoàn toàn và triệt để, phân tích hoặc giám sát.
 • Tạo một bản sao lưu cho một chương trình và khôi phục lại chương trình từ bản sao lưu.
 • Tổ chức theo nhóm cài đặt hoặc các chương trình giám sát.
 • Tìm chương trình để gỡ bỏ bằng các từ khóa nhanh chóng và dễ dàng.
 • Tóm tắt và thông tin chi tiết cho mỗi chương trình cài đặt hoặc giám sát.
 • Xem cấu hình của những thay đổi được phát hiện.
 • Hiển thị một bản ghi gỡ bỏ cài đặt chi tiết.
 • Tổng quan chương trình độc lập cho thông báo về chạy chương trình cài đặt.
 • Thay đổi đăng ký xuất khẩu đối với cài đặt hoặc gỡ bỏ cài đặt.
 • Chức năng tìm kiếm mạnh mẽ trong các thay đổi ghi nhận được
 • Xuất thành file hoặc in phát hiện những thay đổi.
 • Chuyển chương trình từ máy này sang máy khác.
 • Dọn dẹp rác và không gian trống ổ đĩa.
 • Gỡ bỏ bắt buộc và tận gốc những chương trình cứng đầu.

Download Total Uninstall Professional 6.23.0

Link bản cài đặt
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2

Link bản Portable 6.20.1.475
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2

Password Unlock: 123

How to Download Files