TreeSize Professional 7.1.5.1471 Full Crack

TreeSize Professional 7.1.5.1471 Full Crack

TreeSize Professional 7.1.5.1471 Full Crack

TreeSize Pro là phần mềm quản lý không gian đĩa cứng mạnh mẽ và linh hoạt. TreeSize Professional hiển thị cho bạn kích thước, phân bổ và lãng phí dung lượng, số lượng tệp, biểu đồ 3D, ngày truy cập cuối cùng, chủ sở hữu tệp và quyền, tốc độ nén NTFS và nhiều thông tin hơn cho một số thư mục hoặc ổ đĩa bạn chọn. Nó cũng cho phép bạn tìm kiếm ổ đĩa, toàn bộ máy chủ hoặc toàn bộ mạng cho các tệp cũ, lớn, tạm thời và trùng lặp.

Tính năng chính

  • Xem kích thước của tất cả các thư mục bao gồm các thư mục con của chúng và chia nó thành cấp độ tệp. hiển thị việc sử dụng đĩa trong biểu đồ hình tròn hoặc thanh. Biểu đồ Treemap trực quan hóa phân cấp và kích thước của các thư mục con trong thư mục đã chọn. Chế độ xem chi tiết với các tệp đơn và nhiều thông tin bổ sung.
  • Quét FTP, WebDAV, máy chủ SharePoint và Amazon S3 cũng như các máy Linux thông qua SSH. Quản lý không gian đĩa trên điện thoại thông minh và thiết bị di động .
  • Tìm kiếm linh hoạt và nhanh chóng cho các tập tin và thư mục bao gồm: Tìm kiếm tập tin hoàn toàn tùy biến với nhiều tiêu chí tìm kiếm được hỗ trợ. Lưu trữ, sao chép, di chuyển hoặc xóa kết quả tìm kiếm của Tìm kiếm tệp TreeSize, ví dụ như các tệp lớn, cũ hoặc tạm thời hoặc các tệp có các đặc điểm chung. Đổi tên nhiều tệp cùng một lúc và do đó, thay thế các ký tự không mong muốn trong một số lượng lớn tên tệp.
  • Xuất tất cả dữ liệu được thu thập sang các định dạng khác nhau, chẳng hạn như Exce , tệp PDF, HTML, XML, văn bản / CSVđược định dạng độc đáo, dưới dạng email hoặc dưới dạng email.
  • Giao diện người dùng thoải mái giúp đơn giản hóa việc tạo và chỉnh sửa các bản quét và xuất theo lịch trình như các tác vụ của Windows.
  • Các Explorer menu ngữ cảnh được hỗ trợ bên trong TreeSize. TreeSize có thể được bắt đầu từ bên trong Windows Explorer.
  • TreeSize Professional cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho các ổ đĩa mạng và quét các đường dẫn UNC như \ Server \ Share. Máy chủ SharePoint và Linux cũng được hỗ trợ.

Download TreeSize Professional

Link Tải 1 | Link Tải 2 | Link Tải 3

Mật khẩu giải nén: 123

Password Unlock: 123

How to Download Files