USB Safely Remove 6.1.2.1270 Full Download + Portable | Quản lý USB an toàn

USB Safely Remove 6.1.2.1270 Full Download + Portable| Quản lý USB an toàn

USB Safely Remove cho phép người dùng gỡ bỏ các thiết bị cắm ngoài ra khỏi máy tính một cách an toàn. Phần mềm có thể hiện thị tất cả các thiết bị cắm ngoài đang được kết nối với máy tính cùng với các thông tin cơ bản như tên, dung lượng….trên giao diện chính. Ngoài ra, ứng dụng còn có chức năng đổi tên và gán thumbail cho các thiết bị.

Các tính năng chính của phần mềm USB Safely Remove
– Ngắt kết nỗi giữa các thiết bị nối ngoài và máy tính
– Đổi tên và gán thumbail cho các thiết bị nối ngoài
– Xử lý hàng loạt
– Thiết lập các phím nóng cho thao tác
– Cảnh báo trong trường hợp thiết bị nối ngoài bị ngắt kết nối đột ngột

Download

Link bản cài đặt
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2

Link bản Portable
Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2

Password Unlock: 123

How to Download Files