Veritas System Recovery 21.0.0.57158 Full Crack

Veritas System Recovery 21.0.0.57158 Full Crack

Veritas System Recovery 21.0.0.57158 Full Crack

Veritas System Recovery là phần mềm khôi phục hệ thống Windows và đảm bảo khắc phục dữ liệu trên hệ thống nhanh chóng. Với Veritas System Recovery, bạn có thể giảm thiểu tác động của các sự cố bằng cách dễ dàng khôi phục trong vài phút, cho dù bạn đang khôi phục một tệp hoặc email cho toàn bộ máy – vật lý hoặc ảo.

Tính năng chính

  • Giảm độ phức tạp với một giải pháp duy nhất bảo vệ máy chủ, máy tính xách tay và máy ảo.
  • Bảo vệ dữ liệu và hệ thống nhanh chóng, hiệu quả và thường xuyên với sao lưu dựa trên hình ảnh.
  • Giảm thiểu sự gián đoạn của sự cố hệ thống với sự phục hồi nhanh chóng, linh hoạt, đáng tin cậy.
  • Giảm độ phức tạp với một giải pháp duy nhất bảo vệ máy chủ, máy tính xách tay và máy ảo.
  • Dễ dàng bảo vệ và phục hồi các tài sản quan trọng trong kinh doanh.
  • Bảo vệ nhanh chóng, thường xuyên và hiệu quả.
  • Đảm bảo phục hồi bất cứ sự lựa chọn phần cứng nào của bạn.
  • Hỗ trợ cho Hệ điều hành máy chủ mới nhất của Microsoft, bao gồm công nghệ Khôi phục Anyware ™ để khôi phục phần cứng và P2V không giống nhau.
  • Cải thiện bảo mật với sự hỗ trợ mới cho SMTP với TLS (Bảo mật lớp vận chuyển) và SSL (Lớp cổng bảo mật)

Download Veritas System Recovery Bootable

Link Tải 1 | Link tải 2 | Link Tải 3

Password Unlock: 123

How to Download Files