Home » Vn-win » VMware Workstation Pro 14 Full Download
 

VMware Workstation Pro 14 Full Download

Download VMware Workstation Pro 14 Full

Yêu cầu cấu hình
– OS: Windows 64-bit
– CPU: 1.3GHz hoặc nhanh hơn
– Memory: yêu cầu tối thiểu 2GB RAM / khuyến nghị 4GB RAM
– VMware Workstation 14 yêu cầu CPU từ 2011 trở về sau này. Một số dòng CPU 2011,2012 không được hỗ trợ:
+ Intel Atom dựa trên kiến trúc Bonnell 2011 (Z670 / Z650; N570).
+ Intel Atom dựa trên kiến trúc Saltwell 2012 (S1200; D2700 / D2500; N2800 / N2600).
+ AMD dựa trên kiến trúc “Llano” và “Bobcat” (Hondo; Ontario, Zacate, Llano)

Download

Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Link Keygen
Link Tải 1          Link Tải 2
Key
YZ35U-4PED5-M881Z-87WEV-NY2XA
AF70K-DNWEQ-H8DPY-0XN7X-MCAUA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*