W10 Digital License Activation Script Kích hoạt bản quyền Windows 10

W10 Digital License Activation Script Kích hoạt bản quyền Windows 10

W10 Digital License Activation Script giúp kích hoạt Windows 10 của bạn vĩnh viễn với Giấy phép kỹ thuật số

Hỗ trợ kích hoạt bản quyền Windows 10 các phiên bản:
Core (Home)
Core (Home) (N)
CoreSingleLanguage
CoreSingleLanguage (N)
Professional
Professional (N)
ProfessionalEducation
ProfessionalEducation (N)
ProfessionalWorkstation
ProfessionalWorkstation (N)
Education
Education (N)
Enterprise
Enterprise (N)
EnterpriseS (LTSB)
EnterpriseS (LTSB) (N)

Chú ý: không hỗ trợ kích Windows 10 version 1507

Download

Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2

Password Unlock: 123

How to Download Files