Home » Vn-win » Windows 10 Version 1709/Redstone 3 Full Download

 

Windows 10 Version 1709/Redstone 3 Full Download

Download Windows 10 Creators Update 1709


Các bạn chú ý bản win 10 này nó bao gồm nhiều phiên bản khác nhau như: home, pro, edu… được gộp lại trong 1 file ISO, khi cài đặt nếu có yêu cầu nhập key thì bạn chọn Skip để bỏ qua sau đó chọn phiên bản muốn cài

1. Windows 10 Version 1709 Retail (Updated Sep 2017)
Trong file tải về bao gồm các phiên bản sau:
Windows 10 S, Windows 10 S N, Windows 10 Home, Windows 10 Home N, Windows 10 Home Single Language, Windows 10, Education, Windows 10 Education N, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro N

32Bit
Languages: English
Released: 17/10/2017
SHA1: 59F8F4750DB3A473D1E2F73F997533D73A3A7ADE
File name: en_windows_10_multi-edition_version_1709_updated_sept_2017_x86_dvd_100 090817.iso
Link Drive
Link Tải 1           Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1           Link Tải 2

64Bit
Languages: English
Released: 17/10/2017
SHA1: 1AD928CFEF439F6AA4044DDC3A96B0B6830BDD0F
File name: en_windows_10_multi-edition_version_1709_updated_sept_2017_x64_dvd_100 090817.iso
Link Drive
Link Tải 1           Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1           Link Tải 2

2. Windows 10 Version 1709 VL(Updated Sep 2017)
Trong file tải về bao gồm các phiên bản sau: Windows 10 Education, Windows 10 Education N, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise N, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro N

32Bit
Languages: English
Released: 17/10/2017
SHA1: 8C274CE27B49D43216DFEF115B811936880E6E06
File name: en_windows_10_multi-edition_vl_version_1709_updated_sept_2017_x86_dvd_ 100090759.iso
Link Drive
Link Tải 1           Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1           Link Tải 2

64Bit
Languages: English
Released: 17/10/2017
SHA1: 1BBF886697A485C18D70AD294A09C08CB3C064AC
File name: en_windows_10_multi-edition_vl_version_1709_updated_sept_2017_x64_dvd_ 100090741.iso
Link Drive
Link Tải 1           Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1           Link Tải 2

Hướng dẫn Kích hoạt 6 tháng bằng key KMS

Đối với Windows 10 Home
1. Mở CMD (admin)
2. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ipk TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
3. Nhập lệnh: slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ato
Đối với Windows 10 Professional
1. Mở CMD (admin)
2. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
3. Nhập lệnh: slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ato
Đối với Windows 10 Enterprise
1. Mở CMD (admin)
2. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ipk NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
3. Nhập lệnh: slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ato
Đối với Windows 10 Education
1. Mở CMD (admin)
2. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ipk NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
3. Nhập lệnh: slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ato
Đối với Windows 10 Home N
1. Mở CMD (admin)
2. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ipk 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM
3. Nhập lệnh: slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ato
Đối với Windows 10 Home Single Language
1. Mở CMD (admin)
2. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ipk 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH
3. Nhập lệnh: slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ato
Đối với Windows 10 Professional N
1. Mở CMD (admin)
2. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ipk MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
3. Nhập lệnh: slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ato
Đối với Windows 10 Enterprise N
1. Mở CMD (admin)
2. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ipk DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
3. Nhập lệnh: slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ato
Đối với Windows 10 Education N
1. Mở CMD (admin)
2. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ipk 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
3. Nhập lệnh: slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ato

Kích hoạt thành công hay không phụ thuộc vào server kích hoạt còn hoạt động hay không, trong trường hợp Server kích hoạt không còn hỗ trợ kich hoạt thì các bạn thay server và kích hoạt lại như sau (Áp dụng cho tất cả các phiên bản):
1. Mở CMD (admin)
2. Nhập lênh: slmgr.vbs /skms 122.226.152.230
3. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ato
Hoặc
1. Mở CMD (admin)
2. Nhập lênh: slmgr.vbs /skms kms.chinancce.com
3. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ato

Nếu kích hoạt thất bại hãy mở CMD (admin) nhập lần lượt các lệnh phía dưới sau đó khởi động lại máy và làm lại từ đầu:
slmgr.vbs /ckms
slmgr.vbs /upk
slmgr.vbs /cpky
slmgr.vbs /rilc
sc config wuauserv start= auto
net start wuauserv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*