Windows Server 2012, 2012 R2 with Update Full Download

Download Windows Server 2012, 2012 R2 with Update

Cấu hình cài đặt windows Server 2012
Cấu hình phần cứng tối thiểu để cài đặt hệ điều hành Windows Server 2012 R2:
– Processor: 64-bit, 1.4 GHz
– RAM: 512 MB
– Đĩa cứng: 32 GB
– Độ phân giải màn hình 1024 x 768 hoặc cao hơn- Có chuột (hoặc thiết bị thay thế chuột), bàn phím
– Có kết nối Internet

1. Windows Server 2012 R2 with update
File name: en_windows_server_2012_r2_with_update_x64_dvd_6052708.iso
SHA1: 865494E969704BE1C4496D8614314361D025775E
Languages: English

Link Tải 1          Link Tải 2

File name: en_windows_server_2012_r2_with_update_x64_dvd_4065220.iso
SHA1: AF9EF225A510D6D51C5520396452D4F1C1E06935
Languages: English

Link Tải 1          Link Tải 2

Key cài đặt:
Bản Datacenter: W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
Bản Standard: D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX

2. Windows Server 2012 R2 VL with update
File name: en_windows_server_2012_r2_vl_with_update_x64_dvd_6052766.iso
SHA1: 247EAEE5628850A41F0C51471656AAFB2492EA08
Languages: English

Link Tải 1          Link Tải 2

File name: en_windows_server_2012_r2_vl_with_update_x64_dvd_4065221.iso
SHA1: D4B28F350981A7C3306DD409B172AEA10D8599AC
Languages: English

Link Tải 1          Link Tải 2

3. Windows Server 2012
File name: en_windows_server_2012_x64_dvd_915478.iso
SHA1: D09E752B1EE480BC7E93DFA7D5C3A9B8AAC477BA
Languages: English

Link Tải 1          Link Tải 2

4. Windows Server 2012 VL
File name: en_windows_server_2012_vl_x64_dvd_917758.iso
SHA1: 063BC26ED45C50D3745CCAD52DD7B3F3CE13F36D
Languages: English

Link Tải 1          Link Tải 2

5. Windows Server 2012 R2 Essentials with Update (x64)
File Name: en_windows_server_2012_r2_essentials_with_update_x64_dvd_6052824.iso
SHA1: FFDE99A43C31ACB97F9F12FE300AD686A3B2E5F1
Languages: English

Link Tải 1          Link Tải 2

6. Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 (x64)
File Name: en_microsoft_hyper-v_server_2012_r2_x64_dvd_2708236.iso
SHA1: 1EEC2EE8DD77E8EB970B210C9B0E01986D7210DD
Languages: English

Link Tải 1          Link Tải 2

7. Windows Storage Server 2012 R2 and Windows Server 2012 R2 Foundation with Update (x64)
File Name: en_windows_storage_server_2012_r2_windows_server_2012_r2_foundation_with_update_x64_dvd_6052810.iso
SHA1: C1B62327A36FA4F25A3336246B7D963B086AA140
Languages: English

Link Tải 1          Link Tải 2

Password Unlock: 123

How to Download Files