Windows Server 2016 Full Download

Download Windows Server 2016 Full Crack

Download Windows Server 2016. Mục tiêu của Microsoft với Windows Server 2016 là tiếp tục đồng hóa các tài nguyên địa phương với cơ sở hạ tầng đám mây công cộng và riêng tư để cung cấp mức độ quản lý cao hơn trên các môi trường máy tính khác nhau (ảo hóa và vật lý), đồng thời giữ cho doanh nghiệp và người dùng hoạt động hiệu quả. Nhóm Windows Server 2016 đã làm việc cùng với nhóm Trung tâm hệ thống để tích hợp các dịch vụ và mở rộng sự gắn kết.

Download Windows Server 2016

1. Windows Server 2016 (x64)

File Name: en_windows_server_2016_x64_dvd_9718492.iso
Languages: English
SHA1: F185197AF68FAE4F0E06510A4579FC511BA27616

Link Fshare
Link Tải 1         Link Tải 2

2. Windows Server 2016 Essentials (x64)

File Name: en_windows_server_2016_essentials_x64_dvd_9719598.iso
Languages: English
SHA1: F210E174BEE683BE7E3E3B974D3F07E12A3E98EA

Link Fshare
Link Tải 1         Link Tải 2

3. Windows Storage Server 2016 (x64)

File Name: en_windows_storage_server_2016_x64_dvd_9718830.iso
Languages: English
SHA1: 0A426B0D20478921E9BE8B2A8E7D2F8512C44E80

Link Fshare
Link Tải 1         Link Tải 2

4. Microsoft Hyper-V Server 2016 (x64)

File Name: en_microsoft_hyper-v_server_2016_x64_dvd_9718828.iso
Languages: English
SHA1: E6D2668E7B6681333DEBD499BD5734C84BC0A86D

Link Fshare
Link Tải 1         Link Tải 2

Hướng dẫn Kích hoạt bằng key KMS

Yêu cầu máy tính được kết nối mạng

Windows Server 2016 Datacenter

1. Chạy CMD (admin)
2. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ipk CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
3. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ato

Windows Server 2016 Standard

1. Chạy CMD (admin)
2. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ipk WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
3. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ato

Windows Server 2016 Essentials

1. Chạy CMD (admin)
2. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ipk JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B
3. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ato

Windows Server 2016 Cloud Storage

1. Chạy CMD (admin)
2. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ipk QN4C6-GBJD2-FB422-GHWJK-GJG2R
3. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ato

Kích hoạt thành công hay không phụ thuộc vào server kích hoạt còn hoạt động hay không, trong trường hợp Server kích hoạt không còn hỗ trợ kich hoạt thì các bạn thay server và kích hoạt lại như sau (Áp dụng cho tất cả các phiên bản):
1. Mở CMD (admin)
2. Nhập lênh: slmgr.vbs /skms 122.226.152.230
3. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ato
Hoặc
1. Mở CMD (admin)
2. Nhập lênh: slmgr.vbs /skms kms.chinancce.com
3. Nhập lệnh: slmgr.vbs /ato

Nếu kích hoạt thất bại hãy mở CMD (admin) nhập lần lượt các lệnh phía dưới sau đó khởi động lại máy và làm lại từ đầu:
slmgr.vbs /ckms
slmgr.vbs /upk
slmgr.vbs /cpky
slmgr.vbs /rilc
sc config wuauserv start= auto
net start wuauserv

Password Unlock: 123

How to Download Files