Wonder Photo Studio 3.02 – Ghép ảnh vào khung hình nghệ thuật

Wonder Photo Studio 3.02 – Ghép ảnh vào khung hình nghệ thuật

Wonder Photo Studio là hỗ trợ ghép các bức ảnh trong bộ sưu tập của bạn vào một khung hình nghệ thuật độc đáo để bạn vừa có thể lưu trử, sử dụng chúng như những vật phẩm có giá trị vừa có thể quản lý dễ dàng.

Các tính năng chính của Wonder Photo Studio
– Sắp xếp và tổ chức ảnh vào nhiều khung hình khác nhau
– Cung cấp đa dạng hiệu ứng màu nền
– Hỗ trợ đa định dạng
– Thêm văn bản, chú thích chèn vào ảnh
– Thực hiện xoay, đảo chiều ảnh dễ dàng
– Tốc độ xử lý nhanh

Download

Pass xả nén: 123
Link Drive
Link Tải 1          Link Tải 2
Link Fshare
Link Tải 1          Link Tải 2

Password Unlock: 123

How to Download Files